شرکت سهامی امیدآسایش و سرمایه ایرانیان در تاریخ ١٣٩١/١٠/٣٠ تحت شماره  ٤٣٣٩٢٩ با نام شرکت امیدآسایش و سرمایه ایرانیان در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات به ثبت رسیده است.

 آدرس: تهران میدان ونک ، خ ولیعصر، خ عطار ، پلاک١٠،  طبقه ٣،  واحد٣٠٢

تلفن: ٨٨٦٧٩٠١٧

نمابر: ٨٨٦٧٧٧٧٤