بیانیۀ مأموریت

شرکت تدبیرگران اطلس، یک هلدینگ خدمات با هدف جهت‏دهی و کسب نتایج مطلوب از فعالیت شرکت‏های زیرمجموعه، که عمدتاً دارای ماهیت خدمت‏رسانی به خانوادۀ شریف و بزرگ فرهنگیان هستند، می‏باشد. رویکرد این هلدینگ، پاسداری از سرمایه فرهنگیان عضو از طریق افزایش ثروت و سودآوری پایدار فعالیت‏های شرکت‏های زیرمجموعه، ارائۀ خدمات بهتر و مناسب‏تر به فرهنگیان عضو و توجه به مسئولیت‏های اجتماعی است.

رسالت اساسی این هلدینگ، تخصیص کارای منابع سرمایه‏‏ای در آن دسته از فعالیت‏هایی است که با توجه به توانمندی‏های شرکت‏های زیرمجموعه، بالاترین بازدهی را در راستای نیازهای خانوادۀ تعلیم و تربیت در کوتاه ‏مدت، میان‏ مدت و بلند مدت ایجاد نماید.