چشم‏ انداز


مطرح شدن هلدینگ تدبیرگران اطلس به عنوان یک برند شناخته شده در جهت خدمت‏رسانی مطلوب و  با کیفیت به فرهنگیان عضو

و رسیدن به وضعیت مالی مطلوب در هلدینگ و شرکت‏های زیرمجموعه