هلدینگ خدماتی در صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف جهت دهی و کسب نتایج مورد نظر خود از فعالیت های شرکت زیر مجموعه که دارای ماهیت خدمات رسانی به خانواده شریف و بزرگ فرهنگیان هستند؛ راه اندازی شده و رویکرد آن پاسداری از سرمایه فرهنگیان از طریق افزایش ثروت و سودآوری پایدار فعالیت های شرکت های زیرمجموعه هلدینگ، ارائه خدمات بهتر و مناسبتر به فرهنگیان، بکارگیری نیروی انسانی مجرب و شایسته و توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است.

بجاست خداوند منان را برای این توفیق سپاسگزار و قدردان حسن اعتماد سهامداران محترم برای خدمت در این عرصه باشیم. ما معتقدیم شرکت سرمايه گذاري و بازرگانی تدبیرگران اطلس به عنوان بزرگترین هلدينگ چند رشته ای صندوق ذخیره فرهنگیان که دارای 11 شرکت زیرمجموعه است؛ دو ماموریت اساسی برای تحقق اهداف سهامداران محترم دارد: نخست، تخصیص کارای منابع سرمایه ای در آن دسته از فعاليت هاي سرمايه گذاري که با توجه به توانمندي هاي شرکت های زیرمجموعه، بالاترین بازدهي را در راستای نیازهای خانواده تعلیم و تربیت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ایجاد نماید. و دوم، ایجاد رويه هايي منطبق بر اصول حاکمیت هلدینگ به عنوان شرکتی نوپاست، که زمینه ساز به كارگيري نيروهاي توانمند با تأکید بر جذب نخبگان و توسعه مدیریت به عنوان اساسی ترین ارزش های سازمان است.

حرکت و تحقق در راستای اهداف و رویکردهای فوق، جز با حمایت و هدایت سهامداران محترم میسر نیست؛ لذا امیدواریم سهامدارن محترم همچون همیشه ما را از حمایت و رهنمودهای خود بهره مند سازند.

در پایان توفیق و سربلندی همگان را از خداوند متعال خواستاریم.