جلسه مجمع شرکت تدبیرگران برگزار گردید

در تاریخ 1398/11/20 جلسه مجمع هلدینگ خدماتی بازرگانی تدبیرگران اطلس در سالن جلسات با حضور جناب مهندس نیکدل مدیرعامل محترم صندوق ذخیره فرهنگیان و جمعی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار گردید.

در این جلسه مدیرعامل شرکت جناب دکتر رنجبران گزارش کاملی از فعالیت های شرکت تدبیرگران در سال مالی منتهی به 1398/06/31 ارائه نمودند و در ادامه مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان به بررسی عملکرد شرکت و طرح دیدگاه های خود پرداختند.