مطالب توسط hosseini

برگزاری جلسه طرح و تصویب سند استراتژیک هلدینگ

در تاریخ سه شنبه 24 تیر در سالن کنفرانس صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور مدیرعامل همراه با هیئت مدیره و مشاورین هلدینگ و نماینده محترم صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار گردید و مسایل مربوطه توسط تیم مشاور مطرح گردید و مورد بحث قرار گرفت.

جلسه مجمع شرکت تدبیرگران برگزار گردید

در تاریخ 1398/11/20 جلسه مجمع هلدینگ خدماتی بازرگانی تدبیرگران اطلس در سالن جلسات با حضور جناب مهندس نیکدل مدیرعامل محترم صندوق ذخیره فرهنگیان و جمعی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار گردید. در این جلسه مدیرعامل شرکت جناب دکتر رنجبران گزارش کاملی از فعالیت های شرکت تدبیرگران در سال مالی منتهی به 1398/06/31 ارائه نمودند […]